Evidenta personal

a.

Mijlocirea inregistrarii contractelor de munca incheiate cu personalul societatilor.

b.

Evidenta si inregistrarea in Registrul General de Evidenta a Salariatilor.

c.

Operarea in revisal a modificarilor din contracte.

d.

Intocmirea dosarelor de personal si completarea lor la zi precum si a Registrului Salariatilor.

e.

Eliberarea de adeverinte salariale necesare personalului societatii.

f.

Intocmirea statelor de plata lunare.

g.

Prezentarea lunara a situatiilor cu impozitele si taxele datorate pentru salariatii societatii si intocmirea ordinelor de plata.

h.

Intocmirea si depunerea raportarilor lunare pentru salariatii societatii la autoritatile competente.

h.

Asistarea si reprezentarea societatii in fata organelor de control.